UID: 15079001

Ing. Peter Krivoš

Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš, mesto Liptovský Hrádok
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Peter Krivoš - PaSK
Nálepkova 516, 033 01, Liptovský Hrádok, Slovenská republika
IČO: 10857460, DIČ: 1021639058
neuvedený
0911@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0911 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 0911*A*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 02.07.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 0911*A*4-1
Stav odbornosti: Aktívna od 22.05.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 02.07.2001
Evidenčné č.: 03862 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 03862*21*
Podkategória: 21 dopravné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 26.02.2001
Špecifikácia: pozemné komunikácie, lesné komunikácie a letiská Osvedčenie: 03862*21*
Stav odbornosti: Aktívna od 18.04.1997 Stav osvedčenia: Aktívne od 26.02.2001
Evidenčné č.: 132 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 132*1*2008
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 01.04.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 132*1*2008
Stav odbornosti: Aktívna od 17.03.2008 Stav osvedčenia: Aktívne od 01.04.2008
Člen komory
Evidenčné č.: 0911 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 20.06.2001 Stav členstva od: 20.06.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 20.06.2001