UID: 14529202

Ignác Mesiar

Žilinský kraj, okres Ružomberok, mesto Lúčky
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 05268 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 05268*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 23.12.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 05268*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 17.06.1997 Stav osvedčenia: Aktívne od 23.12.2002
Evidenčné č.: 04817 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 04817*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 23.12.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 04817*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 17.06.1997 Stav osvedčenia: Aktívne od 23.12.2002