UID: 15079811

Ing. Oto Kovalčík

Žilinský kraj, okres Dolný Kubín, mesto Dolný Kubín
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
OKprojekcia - Ing. Oto Kovalčík
Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01, Dolný Kubín, Slovenská republika
IČO: 40169529, DIČ: 1021320135
0903/806369
okprojekcia@gmail.com
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 4927 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 4927*SP*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 10.05.2007
Špecifikácia: Osvedčenie: 4927*SP*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 27.04.2007 Stav osvedčenia: Aktívne od 10.05.2007
Člen komory
Evidenčné č.: 4927 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 27.04.2007 Stav členstva od: 27.04.2007
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 27.04.2007