UID: 14549192

Ing. Jiří Kovář

Trnavský kraj, okres Trnava, mesto Trnava
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
M & M Kovář, s.r.o.
Orgovánová 19, 917 02, Trnava
neuvedený
3204@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 04049 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 04049*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 02.04.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 04049*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 01.01.2016 Stav osvedčenia: Aktívne od 02.04.2002
Evidenčné č.: 03728 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 03728*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 02.04.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 03728*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 01.01.2016 Stav osvedčenia: Aktívne od 02.04.2002
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 3204 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 3204*Z*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 17.12.2014
Špecifikácia: Osvedčenie: 3204*Z*A1
Stav odbornosti: Neaktívna od 18.12.2014 Stav osvedčenia: Neaktívne od 17.12.2014
Člen komory
Evidenčné č.: 3204 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 12.03.2002 Stav členstva od: 18.12.2014
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 12.03.2002 17.12.2014