UID: 14549791

Ing. Vladimír Lehkoživ

Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš, mesto Liptovský Mikuláš
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 04575 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 04575*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 02.11.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 04575*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 07.03.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 02.11.2001
Evidenčné č.: 04197 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 04197*10-23-24*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 02.11.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 04197*10-23-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 07.03.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 02.11.2001
Evidenčné č.: 04197 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 04197*10-23-24*
Podkategória: 23 vodohospodárske stavby Stav pečiatky: Aktívna od 02.11.2001
Špecifikácia: skládky odpadu Osvedčenie: 04197*10-23-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 09.09.1999 Stav osvedčenia: Aktívne od 02.11.2001
Evidenčné č.: 04197 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 04197*10-23-24*
Podkategória: 24 potrubné, energetické a iné líniové stavby Stav pečiatky: Aktívna od 02.11.2001
Špecifikácia: vodovod, kanalizácia, plynovod Osvedčenie: 04197*10-23-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 09.09.1999 Stav osvedčenia: Aktívne od 02.11.2001