UID: 14559501

Milan Kuchťák

Žilinský kraj, okres Námestovo, mesto Zákamenné
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 04321 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 04321*11*
Podkategória: 11 pozemné stavby – jednoduché stavby Stav pečiatky: Aktívna od 12.03.2003
Špecifikácia: Osvedčenie: 04321*11*
Stav odbornosti: Aktívna od 29.10.1997 Stav osvedčenia: Aktívne od 12.03.2003
Evidenčné č.: 03975 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 03975*11*
Podkategória: 11 pozemné stavby – jednoduché stavby Stav pečiatky: Aktívna od 12.03.2003
Špecifikácia: Osvedčenie: 03975*11*
Stav odbornosti: Aktívna od 29.10.1997 Stav osvedčenia: Aktívne od 12.03.2003