UID: 14510501

František Adamec

Žilinský kraj, okres Dolný Kubín, mesto Dolný Kubín - Kňažia
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 00021 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 00021*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 16.07.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 00021*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 17.06.1998 Stav osvedčenia: Aktívne od 16.07.2001
Evidenčné č.: 00017 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 00017*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 16.07.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 00017*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 17.06.1998 Stav osvedčenia: Aktívne od 16.07.2001