UID: 14619011

Ľubomír Jurkovič

Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš, mesto Liptovský Mikuláš
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 03331 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 03331*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 16.07.2001
Špecifikácia: jednoduché stavby Osvedčenie: 03331*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 04.12.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 16.07.2001
Evidenčné č.: 03058 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 03058*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 16.07.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 03058*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 04.12.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 16.07.2001