UID: 14639593

Ing. Jozef Riša

Žilinský kraj, okres Ružomberok, mesto Likavka
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 06872 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 06872*11-21-23*
Podkategória: 11 pozemné stavby – jednoduché stavby Stav pečiatky: Aktívna od 16.07.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 06872*11-21-23*
Stav odbornosti: Aktívna od 01.01.2016 Stav osvedčenia: Aktívne od 16.07.2001
Evidenčné č.: 06872 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 06872*11-21-23*
Podkategória: 21 dopravné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 16.07.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 06872*11-21-23*
Stav odbornosti: Aktívna od 01.01.2016 Stav osvedčenia: Aktívne od 16.07.2001
Evidenčné č.: 06872 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 06872*11-21-23*
Podkategória: 23 vodohospodárske stavby Stav pečiatky: Aktívna od 16.07.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 06872*11-21-23*
Stav odbornosti: Aktívna od 01.01.2016 Stav osvedčenia: Aktívne od 16.07.2001
Evidenčné č.: 06166 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 06166*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 16.07.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 06166*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 01.01.2016 Stav osvedčenia: Aktívne od 16.07.2001