UID: 14659902

Ing. Jozef Gerec

Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš, mesto Liptovský Mikuláš
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 02035 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 02035*11-23*
Podkategória: 11 pozemné stavby – jednoduché stavby Stav pečiatky: Aktívna od 30.08.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 02035*11-23*
Stav odbornosti: Aktívna od 04.07.1997 Stav osvedčenia: Aktívne od 30.08.2001
Evidenčné č.: 02035 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 02035*11-23*
Podkategória: 23 vodohospodárske stavby Stav pečiatky: Aktívna od 30.08.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 02035*11-23*
Stav odbornosti: Aktívna od 04.07.1997 Stav osvedčenia: Aktívne od 30.08.2001
Evidenčné č.: 01870 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 01870*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 30.08.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 01870*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 04.07.1997 Stav osvedčenia: Aktívne od 30.08.2001