UID: 15010201

Ing. Juraj Bačo

Košický kraj, okres Trebišov, mesto Michaľany
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Juraj Bačo-BAČO-MI
Hlavná 5/11, 076 14, Michaľany, Slovenská republika
IČO: 30242606, DIČ: 1020695632, IČ DPH: SK1020695632
0905/240858
jurajbaco50@gmail.com
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 1954 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 1954*A*4-1,24
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 30.09.2004
Špecifikácia: Osvedčenie: 1954*A*4-1,24
Stav odbornosti: Aktívna od 20.06.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 30.09.2004
Evidenčné č.: 1954 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-24 Stavebné konštrukcie - projektovanie inžinierskych stavieb Pečiatka: 1954*A*4-1,24
Podkategória: 424 vodohospodárske stavby Stav pečiatky: Aktívna od 30.09.2004
Špecifikácia: Osvedčenie: 1954*A*4-1,24
Stav odbornosti: Aktívna od 20.06.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 30.09.2004
Člen komory
Evidenčné č.: 1954 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 20.06.2001 Stav členstva od: 20.06.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 20.06.2001