UID: 14679892

Ing. Vladimír Janičina

Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš, mesto Dúbrava
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 03138 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 03138*21*
Podkategória: 21 dopravné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 14.06.2001
Špecifikácia: pozemné komunikácie Osvedčenie: 03138*21*
Stav odbornosti: Aktívna od 30.11.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 14.06.2001
Evidenčné č.: 02886 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 02886*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 14.06.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 02886*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 30.11.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 14.06.2001