UID: 15029212

Ing. Edita Cmarková

Trenčiansky kraj, okres Považská Bystrica, mesto Považská Bystrica
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Planart, s.r.o. Ing. Edita Cmarková
Stred 56/47, 017 01, Považská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 44540647, DIČ: 2022732074
0905/754731, 0907/140777
planart.sk@gmail.com
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0153 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 0153*SP*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 14.10.2005
Špecifikácia: Osvedčenie: 0153*SP*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 29.05.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 14.10.2005
Evidenčné č.: 00893 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 00893
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 12.01.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 00893
Stav odbornosti: Aktívna od 12.01.2010 Stav osvedčenia: Aktívne od 12.01.2010
Evidenčné č.: 361 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 361*1*2013
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 06.12.2013
Špecifikácia: Osvedčenie: 361*1*2013
Stav odbornosti: Aktívna od 13.11.2013 Stav osvedčenia: Aktívne od 06.12.2013
Člen komory
Evidenčné č.: 0153 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 05.03.1997 Stav členstva od: 05.03.1997
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 05.03.1997