UID: 15029611

Ing. Magdaléna Hanusrichterová

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
PTI, s.r.o.
Thurzova 16, 036 01, Martin, Slovenská republika
IČO: 46934251
neuvedený
1731@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 1731 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 1731*Z*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 01.07.2005
Špecifikácia: Osvedčenie: 1731*Z*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 13.09.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 01.07.2005
Evidenčné č.: 1731 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I3 Inžinier pre statiku stavieb Pečiatka: 1731*Z*I3
Podkategória: 310 statika a dynamika stavieb Stav pečiatky: Aktívna od 01.07.2005
Špecifikácia: Osvedčenie: 1731*Z*I3
Stav odbornosti: Aktívna od 13.09.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 01.07.2005
Člen komory
Evidenčné č.: 1731 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 13.09.2001 Stav členstva od: 13.09.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 13.09.2001