UID: 15109193

Ing. Jozef Depta

Košický kraj, okres Košice, mesto Košice
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
DAPRIN s.r.o.
Galaktická 30, 040 12, Košice, Slovenská republika
IČO: 46010050, DIČ: 2023179455, IČ DPH: SK2023179455
neuvedený
0097@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0097 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 0097*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 20.09.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 0097*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 09.12.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 20.09.2010
Evidenčné č.: 0097 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I3 Inžinier pre statiku stavieb Pečiatka: 0097*I3
Podkategória: 310 statika a dynamika stavieb Stav pečiatky: Aktívna od 20.09.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 0097*I3
Stav odbornosti: Aktívna od 09.12.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 20.09.2010
Člen komory
Evidenčné č.: 0097 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 05.03.1997 Stav členstva od: 05.03.1997
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 05.03.1997