UID: 13959691

Ing. Emil Jutka

Prešovský kraj, okres Prešov, mesto Prešov
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
JUTING - Prešov
Vajanského 4, 080 01, Prešov, Slovenská republika
IČO: 10743898, DIČ: 1020750071
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 03071 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 03071*10-23-24*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 02.11.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 03071*10-23-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 26.06.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 02.11.2001
Evidenčné č.: 03071 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 03071*10-23-24*
Podkategória: 23 vodohospodárske stavby Stav pečiatky: Aktívna od 02.11.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 03071*10-23-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 26.06.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 02.11.2001
Evidenčné č.: 03071 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 03071*10-23-24*
Podkategória: 24 potrubné, energetické a iné líniové stavby Stav pečiatky: Aktívna od 02.11.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 03071*10-23-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 26.06.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 02.11.2001
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 1953 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 2-2 Inžinierske stavby Pečiatka: 1953*A*2-2
Podkategória: 220 vodohospodárske stavby Stav pečiatky: Neaktívna od 04.09.2019
Špecifikácia: Osvedčenie: 1953*A*2-2
Stav odbornosti: Neaktívna od 04.09.2019 Stav osvedčenia: Neaktívne od 04.09.2019
Evidenčné č.: 1953 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 1953*A*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 04.09.2019
Špecifikácia: Osvedčenie: 1953*A*4-1
Stav odbornosti: Neaktívna od 04.09.2019 Stav osvedčenia: Neaktívne od 04.09.2019
Člen komory
Evidenčné č.: 1953 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 29.06.2001 Stav členstva od: 04.09.2019
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 29.06.2001 03.09.2019