UID: 15139111

Ing. Ján Bielický

Trnavský kraj, okres Skalica, mesto Holíč
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Unibau s.r.o. Piešťany
Moyzesova 12, 921 01, Piešťany, Slovenská republika
IČO: 31106234, DIČ: 2021148305
neuvedený
0071@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0071 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 0071*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 22.12.2000
Špecifikácia: Osvedčenie: 0071*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 20.11.1997 Stav osvedčenia: Aktívne od 22.12.2000
Evidenčné č.: 0071 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 3-1 Statika stavieb Pečiatka: 0071*A*3-1
Podkategória: 310 statika a dynamika stavieb Stav pečiatky: Aktívna od 22.12.2000
Špecifikácia: Osvedčenie: 0071*A*3-1
Stav odbornosti: Aktívna od 20.11.1997 Stav osvedčenia: Aktívne od 22.12.2000
Člen komory
Evidenčné č.: 0071 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 20.11.1997 Stav členstva od: 20.11.1997
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 20.11.1997