UID: 14829711

Ján Dudus

Žilinský kraj, okres Žilina, mesto Teplička nad Váhom
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 01481 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 01481*11*
Podkategória: 11 pozemné stavby – jednoduché stavby Stav pečiatky: Aktívna od 08.02.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 01481*11*
Stav odbornosti: Aktívna od 23.05.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 08.02.2001
Evidenčné č.: 01320 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 01320*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 08.02.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 01320*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 23.05.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 08.02.2001