UID: 14849102

Albín Ondruš

Žilinský kraj, okres Kysucké Nové Mesto, mesto Kysucké Nové Mesto
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 05975 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 05975*11*
Podkategória: 11 pozemné stavby – jednoduché stavby Stav pečiatky: Aktívna od 24.01.2003
Špecifikácia: Osvedčenie: 05975*11*
Stav odbornosti: Aktívna od 13.11.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 24.01.2003
Evidenčné č.: 05378 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 05378*11*
Podkategória: 11 pozemné stavby – jednoduché stavby Stav pečiatky: Aktívna od 24.01.2003
Špecifikácia: Osvedčenie: 05378*11*
Stav odbornosti: Aktívna od 13.11.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 24.01.2003