UID: 14859802

Ing. Igor Kovačka

Žilinský kraj, okres Martin, mesto Sklabiňa
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 04022 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 04022*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 05.02.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 04022*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 30.10.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 05.02.2002
Evidenčné č.: 03703 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 03703*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 05.02.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 03703*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 30.10.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 05.02.2002