UID: 14890002

Dušan Bukový

Žilinský kraj, okres Kysucké Nové Mesto, mesto Kysucké Nové Mesto
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 00907 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 00907*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 20.05.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 00907*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 12.12.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 20.05.2002
Evidenčné č.: 00810 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 00810*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 20.05.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 00810*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 12.12.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 20.05.2002