UID: 14890023

Ing. Dušan Kondrlík, CSc.

Nitriansky kraj, okres Topoľčany, mesto Topoľčany
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
INTERSTAV - Ing. Dušan Kondrlík, CSc.
Jesenského 23, 955 01, Topoľčany
neuvedený
1001@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 03806 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 03806*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 29.11.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 03806*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 01.01.2016 Stav osvedčenia: Aktívne od 29.11.2001
Evidenčné č.: 03516 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 03516*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 29.11.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 03516*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 01.01.2016 Stav osvedčenia: Aktívne od 29.11.2001
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 1001 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 1001*A*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 05.01.2015
Špecifikácia: Osvedčenie: 1001*A*4-1
Stav odbornosti: Neaktívna od 06.01.2015 Stav osvedčenia: Neaktívne od 05.01.2015
Člen komory
Evidenčné č.: 1001 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 13.06.2001 Stav členstva od: 06.01.2015
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 13.06.2001 05.01.2015