UID: 14810493

Peter Benko

Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš, mesto Liptovský Mikuláš
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 00514 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 00514*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 02.11.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 00514*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 23.04.1997 Stav osvedčenia: Aktívne od 02.11.2001
Evidenčné č.: 00472 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 00472*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 02.11.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 00472*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 23.04.1997 Stav osvedčenia: Aktívne od 02.11.2001