UID: 15169701

Ing. Ján Kružel

Žilinský kraj, okres Žilina, mesto Žilina
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
PIK - Projektová a inžinierska kancelária
Závodská cesta 4, 010 01, Žilina, Slovenská republika
IČO: 10955569, DIČ: 1022568437
neuvedený
3226@clen.sksi.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 3226 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 3226*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 15.03.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 3226*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 12.03.2002 Stav osvedčenia: Aktívne od 15.03.2002
Člen komory
Evidenčné č.: 3226 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 12.03.2002 Stav členstva od: 12.03.2002
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 12.03.2002