UID: 14919692

Miroslav Pápay

Žilinský kraj, okres Dolný Kubín, mesto Tvrdošín
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 06144 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 06144*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 27.04.2005
Špecifikácia: Osvedčenie: 06144*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 24.04.1997 Stav osvedčenia: Aktívne od 27.04.2005
Evidenčné č.: 05511 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 05511*10*
Podkategória: 11 pozemné stavby – jednoduché stavby Stav pečiatky: Aktívna od 27.04.2005
Špecifikácia: Osvedčenie: 05511*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 24.04.1997 Stav osvedčenia: Aktívne od 27.04.2005