UID: 14929493

Viktor Decký

Žilinský kraj, okres Žilina, mesto Dolný Hričov
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 01283 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 01283*10-21*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 15.05.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 01283*10-21*
Stav odbornosti: Aktívna od 14.06.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 15.05.2001
Evidenčné č.: 01283 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 01283*10-21*
Podkategória: 21 dopravné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 15.05.2001
Špecifikácia: koľajová doprava Osvedčenie: 01283*10-21*
Stav odbornosti: Aktívna od 14.06.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 15.05.2001
Evidenčné č.: 01120 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 01120*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 15.05.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 01120*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 14.06.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 15.05.2001