UID: 15179801

Ing. Ivan Klein

Žilinský kraj, okres Martin, mesto Martin
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Ivan Klein
Mudroňova 9, 036 01, Martin, Slovenská republika
IČO: 41713320, DIČ: 1075550135
neuvedený
3709@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 3709 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 3709*A*4-1,21
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 03.05.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 3709*A*4-1,21
Stav odbornosti: Aktívna od 29.04.2002 Stav osvedčenia: Aktívne od 03.05.2002
Evidenčné č.: 3709 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-21 Stavebné konštrukcie - projektovanie inžinierskych stavieb Pečiatka: 3709*A*4-1,21
Podkategória: 421 cesty a letiská Stav pečiatky: Aktívna od 03.05.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 3709*A*4-1,21
Stav odbornosti: Aktívna od 29.04.2002 Stav osvedčenia: Aktívne od 03.05.2002
Člen komory
Evidenčné č.: 3709 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 29.04.2002 Stav členstva od: 29.04.2002
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 29.04.2002