UID: 15189501

Ing. Ľudovít Černáček

Trenčiansky kraj, okres Púchov, mesto Púchov
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
PROJSTAV
Mojmírova 1062/9, 020 01, Púchov, Slovenská republika
IČO: 31035841, DIČ: 1022096988
neuvedený
1184@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 1184 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 1184*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 18.12.2017
Špecifikácia: Osvedčenie: 1184*A*1
Stav odbornosti: Neaktívna od 20.12.2017 Stav osvedčenia: Neaktívne od 18.12.2017
Člen komory
Evidenčné č.: 1184 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 13.06.2001 Stav členstva od: 20.12.2017
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 13.06.2001 19.12.2017