UID: 14989901

Ing. Tibor Mátis

Trnavský kraj, okres Dunajská Streda, mesto Dunajská Streda
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
AGROPROM Združenie
Bratislavská 2, 929 01, Dunajská Streda
neuvedený
0966@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 05157 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 05157*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Neaktívna od 31.12.2013
Špecifikácia: Osvedčenie: 05157*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 01.01.2016 Stav osvedčenia: Neaktívne od 31.12.2013
Evidenčné č.: 04713 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 04713*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Neaktívna od 31.12.2013
Špecifikácia: Osvedčenie: 04713*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 01.01.2016 Stav osvedčenia: Neaktívne od 31.12.2013
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 0966 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 0966*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 31.12.2013
Špecifikácia: Osvedčenie: 0966*A*1
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.01.2014 Stav osvedčenia: Neaktívne od 31.12.2013
Evidenčné č.: 0966 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 5-1 Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb Pečiatka: 0966*A*5-1,2,6
Podkategória: 510 zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie Stav pečiatky: Neaktívna od 31.12.2013
Špecifikácia: Osvedčenie: 0966*A*5-1,2,6
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.01.2014 Stav osvedčenia: Neaktívne od 31.12.2013
Evidenčné č.: 0966 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 5-2 Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb Pečiatka: 0966*A*5-1,2,6
Podkategória: 520 vykurovacie a klimatizačné zariadenia Stav pečiatky: Neaktívna od 31.12.2013
Špecifikácia: vykurovanie Osvedčenie: 0966*A*5-1,2,6
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.01.2014 Stav osvedčenia: Neaktívne od 31.12.2013
Evidenčné č.: 0966 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 5-6 Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb Pečiatka: 0966*A*5-1,2,6
Podkategória: 560 výrobné technologické zariadenia Stav pečiatky: Neaktívna od 31.12.2013
Špecifikácia: Osvedčenie: 0966*A*5-1,2,6
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.01.2014 Stav osvedčenia: Neaktívne od 31.12.2013
Člen komory
Evidenčné č.: 0966 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 13.06.2001 Stav členstva od: 01.01.2014
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 13.06.2001 31.12.2013