UID: 15100291

Ing. Jozef Dobrotka

Prešovský kraj, okres Poprad, mesto Spišská Teplica
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
STAVOPROJEKT Poprad, a.s.
Levočská 866, 058 01, Poprad, Slovenská republika
IČO: 31673341, DIČ: 2020513792, IČ DPH: SK2020513792
052/7731212, 052/7731217
stavoprojekt@stavoprojektpp.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 2630 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 2630*Z*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 06.12.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 2630*Z*1
Stav odbornosti: Aktívna od 29.11.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 06.12.2001
Člen komory
Evidenčné č.: 2630 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 03.12.2001 Stav členstva od: 03.12.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 03.12.2001