UID: 15029301

Jozef Miškovčík

Žilinský kraj, okres Námestovo, mesto Námestovo
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 05479 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 05479*10-24*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 24.02.2005
Špecifikácia: Osvedčenie: 05479*10-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 16.12.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 24.02.2005
Evidenčné č.: 05479 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 05479*10-24*
Podkategória: 24 potrubné, energetické a iné líniové stavby Stav pečiatky: Aktívna od 24.02.2005
Špecifikácia: Osvedčenie: 05479*10-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 16.12.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 24.02.2005
Evidenčné č.: 08788 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 08788*11*
Podkategória: 11 pozemné stavby – jednoduché stavby Stav pečiatky: Aktívna od 24.02.2005
Špecifikácia: Osvedčenie: 08788*11*
Stav odbornosti: Aktívna od 16.12.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 24.02.2005