UID: 15039591

Ing. František Veselý

Žilinský kraj, okres Ružomberok, mesto Liptovská Osada
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 08790 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 08790
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 10.08.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 08790
Stav odbornosti: Aktívna od 01.01.2016 Stav osvedčenia: Aktívne od 10.08.2009
Evidenčné č.: 07796 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 07796
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 10.08.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 07796
Stav odbornosti: Aktívna od 01.01.2016 Stav osvedčenia: Aktívne od 10.08.2009