UID: 15049891

Pavel Mrva

Žilinský kraj, okres Ružomberok, mesto Kalameny
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 05644 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 05644*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 14.06.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 05644*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 27.03.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 14.06.2001
Evidenčné č.: 05119 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 05119*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 14.06.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 05119*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 27.03.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 14.06.2001