UID: 15110701

Ing. Miroslav Gašparík

Trenčiansky kraj, okres Trenčín, mesto Trenčín
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Keramospol Trade s.r.o.
Jilemnického 17, 911 01, Trenčín, Slovenská republika
IČO: 44047258, DIČ: 2022562751, IČ DPH: SK2022562751
032/6529523
gasparik@keramospol.sk, gasparik@keramospoltrade.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0951 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 0951*SP*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 20.02.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 0951*SP*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 20.06.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 20.02.2008
Člen komory
Evidenčné č.: 0951 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 09.08.2001 Stav členstva od: 09.08.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 09.08.2001