UID: 14009611

Ing. Peter Kotry

Nitriansky kraj, okres Nitra, mesto Lužianky
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Projekčná kancelária - KO3
Vinárska 6, 951 41, Lužianky, Slovenská republika
IČO: 18026206, DIČ: 1029283640
neuvedený
1733@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 1733 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 3-2 Statika stavieb Pečiatka: 1733*A*3-2
Podkategória: 320 nosné konštrukcie budov Stav pečiatky: Aktívna od 02.07.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 1733*A*3-2
Stav odbornosti: Aktívna od 20.06.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 02.07.2001
Evidenčné č.: 1733 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 1733*A*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 02.07.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 1733*A*4-1
Stav odbornosti: Aktívna od 20.06.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 02.07.2001
Člen komory
Evidenčné č.: 1733 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 20.06.2001 Stav členstva od: 20.06.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 20.06.2001