UID: 15079921

Miloslav Droppa

Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš, mesto Liptovský Mikuláš
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 01426 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 01426*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 10.12.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 01426*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 08.01.1997 Stav osvedčenia: Aktívne od 10.12.2002
Evidenčné č.: 01266 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 01266*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 10.12.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 01266*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 08.01.1997 Stav osvedčenia: Aktívne od 10.12.2002