UID: 15190601

Ing. Zuzana Faborová

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Zuzana Faborová-Inexprojekt
Mierová č.120, 821 05, Bratislava, Slovenská republika
IČO: 40476545
neuvedený
zuzanafabor@gmail.com
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 3664 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 3664*Z*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 27.02.2018
Špecifikácia: Osvedčenie: 3664*Z*A1
Stav odbornosti: Neaktívna od 27.02.2018 Stav osvedčenia: Neaktívne od 27.02.2018
Evidenčné č.: 3664 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A2 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 3664*Z*A2
Podkategória: 240 komplexné priemyselné stavby Stav pečiatky: Neaktívna od 27.02.2018
Špecifikácia: Osvedčenie: 3664*Z*A2
Stav odbornosti: Neaktívna od 27.02.2018 Stav osvedčenia: Neaktívne od 27.02.2018
Člen komory
Evidenčné č.: 3664 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 24.04.2002 Stav členstva od: 27.02.2018
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 24.04.2002 26.02.2018