UID: 15000792

Ľubomír Dubeň

Žilinský kraj, okres Námestovo, mesto Námestovo
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 01448 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 01448*11*
Podkategória: 11 pozemné stavby – jednoduché stavby Stav pečiatky: Aktívna od 05.08.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 01448*11*
Stav odbornosti: Aktívna od 20.06.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 05.08.2002
Evidenčné č.: 01291 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 01291*11*
Podkategória: 11 pozemné stavby – jednoduché stavby Stav pečiatky: Aktívna od 05.08.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 01291*11*
Stav odbornosti: Aktívna od 20.06.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 05.08.2002