UID: 15110501

Ing. Veronika Domoráková

Trnavský kraj, okres Trnava, mesto Cífer
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
DOM - Projekčná kancelária
M. R. Štefánika 59, 919 43, Cífer, Slovenská republika
IČO: 36723479, DIČ: 2022308013, IČ DPH: DOM - Projekčná kancelária
neuvedený
4111@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 4111 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 4111*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 20.03.2003
Špecifikácia: Osvedčenie: 4111*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 11.10.2002 Stav osvedčenia: Aktívne od 20.03.2003
Evidenčné č.: 4111 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-4 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 4111*A*4-4
Podkategória: 440 požiarna ochrana Stav pečiatky: Aktívna od 20.03.2003
Špecifikácia: Osvedčenie: 4111*A*4-4
Stav odbornosti: Aktívna od 11.10.2002 Stav osvedčenia: Aktívne od 20.03.2003
Evidenčné č.: 01235 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 01235*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 16.04.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 01235*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 08.11.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 16.04.2002
Člen komory
Evidenčné č.: 4111 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 21.10.2002 Stav členstva od: 21.10.2002
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 21.10.2002