UID: 15010891

Ing. Miroslav Fuksa

Banskobystrický kraj, okres Zvolen, mesto Zvolen
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Miroslav Fuksa - SCHILD
Sokolská 67, 960 01, Zvolen
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 01860 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 01860
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 15.10.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 01860
Stav odbornosti: Aktívna od 19.06.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 15.10.2009
Evidenčné č.: 01699 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 01699
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 15.10.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 01699
Stav odbornosti: Aktívna od 19.06.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 15.10.2009
Evidenčné č.: 305 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 305*1*2010
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 29.11.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 305*1*2010
Stav odbornosti: Aktívna od 29.10.2010 Stav osvedčenia: Aktívne od 29.11.2010
Evidenčné č.: 305 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Vykurovanie a príprava teplej vody Pečiatka: 305*2*2010
Podkategória: 2 vykurovanie a príprava teplej vody Stav pečiatky: Aktívna od 15.06.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 305*2*2010
Stav odbornosti: Aktívna od 18.05.2010 Stav osvedčenia: Aktívne od 15.06.2010