UID: 14029811

Ing. Adolf Lunev

Banskobystrický kraj, okres Banská Bystrica, mesto Brusno
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Rudné bane. š.p.
Harvanské 11, 974 32, Banská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 00007838, DIČ: 2020459210, IČ DPH: SK2020459210
+421918674723, +421484138390
ado.lunev@gmail.com, lunevado@pobox.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 3731 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 3731*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 01.10.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 3731*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 29.04.2002 Stav osvedčenia: Aktívne od 01.10.2009
Evidenčné č.: 04418 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 04418*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 15.05.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 04418*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 03.04.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 15.05.2001
Člen komory
Evidenčné č.: 3731 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 29.04.2002 Stav členstva od: 29.04.2002
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Banská Bystrica 29.04.2002