UID: 15119691

Ing. Vladimír Felcan

Žilinský kraj, okres Martin, mesto Martin
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 01696 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 01696*10-21-22*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 11.06.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 01696*10-21-22*
Stav odbornosti: Aktívna od 08.03.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 11.06.2001
Evidenčné č.: 01696 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 01696*10-21-22*
Podkategória: 21 dopravné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 11.06.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 01696*10-21-22*
Stav odbornosti: Aktívna od 08.03.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 11.06.2001
Evidenčné č.: 01696 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 01696*10-21-22*
Podkategória: 22 mosty, tunely Stav pečiatky: Aktívna od 11.06.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 01696*10-21-22*
Stav odbornosti: Aktívna od 08.03.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 11.06.2001
Evidenčné č.: 01524 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 01524*10-21-22*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 11.06.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 01524*10-21-22*
Stav odbornosti: Aktívna od 08.03.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 11.06.2001
Evidenčné č.: 01524 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 01524*10-21-22*
Podkategória: 21 dopravné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 11.06.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 01524*10-21-22*
Stav odbornosti: Aktívna od 08.03.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 11.06.2001
Evidenčné č.: 01524 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 01524*10-21-22*
Podkategória: 22 mosty, tunely Stav pečiatky: Aktívna od 11.06.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 01524*10-21-22*
Stav odbornosti: Aktívna od 08.03.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 11.06.2001