UID: 15219211

Ing. Ivan Rogovský

Trnavský kraj, okres Hlohovec, mesto Leopoldov
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Ivan Rogovský
Rázusova 1A, 920 41, Leopoldov, Slovenská republika
0902 225 267
ivan.rogovsky@gmail.com
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 4321 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 4321*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 27.10.2003
Špecifikácia: Osvedčenie: 4321*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 11.03.2003 Stav osvedčenia: Aktívne od 27.10.2003
Evidenčné č.: 06174 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 06174*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 22.05.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 06174*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 15.11.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 22.05.2002
Člen komory
Evidenčné č.: 4321 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 22.10.2003 Stav členstva od: 22.10.2003
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 22.10.2003