UID: 15149921

Ing. Peter Rohoň

Žilinský kraj, okres Martin, mesto Martin
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 06889 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 06889*10-23-24*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 03.04.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 06889*10-23-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 08.02.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 03.04.2002
Evidenčné č.: 06889 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 06889*10-23-24*
Podkategória: 23 vodohospodárske stavby Stav pečiatky: Aktívna od 03.04.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 06889*10-23-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 08.02.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 03.04.2002
Evidenčné č.: 06889 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 06889*10-23-24*
Podkategória: 24 potrubné, energetické a iné líniové stavby Stav pečiatky: Aktívna od 03.04.2002
Špecifikácia: potrubné a iné líniové stavby Osvedčenie: 06889*10-23-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 08.02.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 03.04.2002
Evidenčné č.: 06181 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 06181*10-23-24*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 03.04.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 06181*10-23-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 08.02.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 03.04.2002
Evidenčné č.: 06181 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 06181*10-23-24*
Podkategória: 23 vodohospodárske stavby Stav pečiatky: Aktívna od 03.04.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 06181*10-23-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 08.02.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 03.04.2002
Evidenčné č.: 06181 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 06181*10-23-24*
Podkategória: 24 potrubné, energetické a iné líniové stavby Stav pečiatky: Aktívna od 03.04.2002
Špecifikácia: potrubné a iné líniové stavby Osvedčenie: 06181*10-23-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 08.02.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 03.04.2002