UID: 15159301

Ing. Stanislav Pastierik

Žilinský kraj, okres Martin, mesto Martin
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 06176 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 06176*11-22*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 05.11.2003
Špecifikácia: geotechnika Osvedčenie: 06176*11-22*
Stav odbornosti: Aktívna od 11.12.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 05.11.2003
Evidenčné č.: 06176 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 06176*11-22*
Podkategória: 22 mosty, tunely Stav pečiatky: Aktívna od 05.11.2003
Špecifikácia: mosty Osvedčenie: 06176*11-22*
Stav odbornosti: Aktívna od 11.12.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 05.11.2003
Evidenčné č.: 05530 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 05530*11-22*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 05.11.2003
Špecifikácia: geotechnika Osvedčenie: 05530*11-22*
Stav odbornosti: Aktívna od 11.12.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 05.11.2003
Evidenčné č.: 05530 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 05530*11-22*
Podkategória: 22 mosty, tunely Stav pečiatky: Aktívna od 05.11.2003
Špecifikácia: mosty Osvedčenie: 05530*11-22*
Stav odbornosti: Aktívna od 11.12.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 05.11.2003