UID: 15229501

Ing. Jozef Gajdoš

Prešovský kraj, okres Prešov, mesto Prešov
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 01745 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 01745*10-23*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 15.05.2003
Špecifikácia: Osvedčenie: 01745*10-23*
Stav odbornosti: Aktívna od 09.04.1999 Stav osvedčenia: Aktívne od 15.05.2003
Evidenčné č.: 01745 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 01745*10-23*
Podkategória: 23 vodohospodárske stavby Stav pečiatky: Aktívna od 15.05.2003
Špecifikácia: skládky odpadov Osvedčenie: 01745*10-23*
Stav odbornosti: Aktívna od 09.04.1999 Stav osvedčenia: Aktívne od 15.05.2003
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 1270 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 1270*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 28.02.2017
Špecifikácia: Osvedčenie: 1270*A1
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.03.2017 Stav osvedčenia: Neaktívne od 28.02.2017
Evidenčné č.: 1270 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I2 Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb Pečiatka: 1270*I2
Podkategória: 424 vodohospodárske stavby Stav pečiatky: Neaktívna od 28.02.2017
Špecifikácia: Osvedčenie: 1270*I2
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.03.2017 Stav osvedčenia: Neaktívne od 28.02.2017
Člen komory
Evidenčné č.: 1270 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 28.05.2001 Stav členstva od: 01.03.2017
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Evidenčné č.: D2137 Dobrovoľný člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 01.03.2017 Stav členstva od: 01.01.2020
Prijatie žiadosti: od 28.02.2017 Aktuálny dôvod členstva: Zánik členstva
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 01.03.2017 31.12.2019
Košice 28.05.2001 28.02.2017