UID: 15159711

Ing. Július Bačkor

Žilinský kraj, okres Ružomberok, mesto Ružomberok
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 00153 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 00153*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 07.08.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 00153*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 21.05.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 07.08.2002
Evidenčné č.: 00150 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 00150*11*
Podkategória: 11 pozemné stavby – jednoduché stavby Stav pečiatky: Aktívna od 07.08.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 00150*11*
Stav odbornosti: Aktívna od 21.05.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 07.08.2002