UID: 15169911

Ing. Daniel Záhorák

Košický kraj, okres Spišská Nová Ves, mesto Spišská Nová Ves
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Daniel Záhorák
Zimná 94, 052 01, Spišská Nová Ves
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 09006 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 09006*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 17.07.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 09006*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 01.01.2016 Stav osvedčenia: Aktívne od 17.07.2002
Evidenčné č.: 07999 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 07999*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 17.07.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 07999*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 01.01.2016 Stav osvedčenia: Aktívne od 17.07.2002
Evidenčné č.: 064 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 064*1*2008
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 10.01.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 064*1*2008
Stav odbornosti: Aktívna od 18.12.2007 Stav osvedčenia: Aktívne od 10.01.2008