UID: 15169112

Ing. Vladimír Baránek

Žilinský kraj, okres Žilina, mesto Žilina
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 00319 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 00319*10-21*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 16.07.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 00319*10-21*
Stav odbornosti: Aktívna od 24.05.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 16.07.2001
Evidenčné č.: 00319 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 00319*10-21*
Podkategória: 21 dopravné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 16.07.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 00319*10-21*
Stav odbornosti: Aktívna od 24.05.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 16.07.2001
Evidenčné č.: 00306 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 00306*10-21*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 16.07.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 00306*10-21*
Stav odbornosti: Aktívna od 24.05.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 16.07.2001
Evidenčné č.: 00306 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 00306*10-21*
Podkategória: 21 dopravné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 16.07.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 00306*10-21*
Stav odbornosti: Aktívna od 24.05.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 16.07.2001