UID: 14049391

Ing. Rastislav Ivanka

Trenčiansky kraj, okres Partizánske, mesto Veľké Uherce
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
GIPOS
655, 958 41, Veľké Uherce, Slovenská republika
IČO: 36301833, DIČ: 2021418300
neuvedený
2475@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 2475 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 2475*A*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 03.12.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 2475*A*4-1
Stav odbornosti: Aktívna od 29.11.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 03.12.2001
Evidenčné č.: 02783 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 02783*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 28.04.2006
Špecifikácia: Osvedčenie: 02783*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 29.06.2000 Stav osvedčenia: Aktívne od 28.04.2006
Člen komory
Evidenčné č.: 2475 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 29.11.2001 Stav členstva od: 29.11.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 29.11.2001